PowerYoga

Kurs id : 37
Studio 1
Mandag kl.20:15 - 21:30
Pedagog: Birgit Scherer

Beskrivelse

PowerYoga er en fysisk form for yoga hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes.

I PowerYoga brukes kroppen som et redskap til å gjennomføre de ulike yogasekvensene. Gjennom å praktisere yogastillinger og pusteteknikk roer tankeprosessen seg ned, og vi oppøver gradvis kontroll over sinnet og sanseinntrykkene.

Treningen er effektiv og gir økt kroppsbeherskelse, løser opp spenninger, styrker muskulatur i hele kroppen, gir smidighet, energi og et rolig sinn.

Ved å praktisere PowerYoga vil du opparbeide en sterkere sentrering både kroppslig og mentalt. I denne type yoga har hver bevegelse en tilhørende inn- eller utpust. Det legges vekt på flyt og balanse.

Yoga kan beskrives som en måte å være fullkomment til stede på, akkurat her å nå!

Du trenger ikke være spesielt myk eller ha praktisert yoga tidligere for å delta på klassen. 

Vår kursplan